Privātuma politika

Spēkā stāšanās datums: 3/2/2023

1. Ievads

Šī Privātuma politika (turpmāk tekstā - "Privātuma politika") attiecas uz flashevent.eu (turpmāk tekstā - "mēs" vai "mums") nodrošinātās tīmekļa vietnes un produktu izmantošanu.

Šī konfidencialitātes politika attiecas un ir spēkā attiecībā uz visiem mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un citiem produktiem, programmatūru, kā arī citām tiešsaistes funkcijām, kas saistītas ar tīmekļa vietni un tās saturu ("Pakalpojums(-i)").

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu adresi. [email protected].

Mēs esam apņēmušies aizsargāt un ievērot jūsu konfidencialitāti. Privātuma politikā ir izskaidrots, uz kāda pamata mēs vai mūsu vārdā apstrādāsim no jums savākto personisko informāciju. Ja mēs izlemjam, kādam nolūkam vai kādā veidā apstrādāt personas datus, ko sniedzat, izmantojot šos Pakalpojumus, mēs esam "pārzinis". Ja jūs lemjat par mērķi vai līdzekļiem, kādiem tiek apstrādāti personas dati, ko sniedzat, izmantojot šos Pakalpojumus, jūs esat "pārzinis". Mēs ievērosim atbilstošos un piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679.

Aicinām jūs rūpīgi izlasīt šo konfidencialitātes politiku, jo tajā ir ietverta svarīga informācija par:

  • Kādu informāciju par jums mēs varam apkopot;
  • Kā mēs izmantosim par jums savākto informāciju;
  • Vai mēs izpaudīsim jūsu informāciju kādam citam; un
  • Jūsu izvēles iespējas un tiesības attiecībā uz mums sniegto personisko informāciju.

Pakalpojumos var būt saites uz pakalpojumiem, kas pieder trešām personām un ko tās pārvalda. Mēs varam arī izmantot trešo pušu programmatūru vai produktus, lai pienācīgi nodrošinātu jums Pakalpojumu. Ja mēs to darām un sniedzam trešām pusēm jebkādus personas datus, varat būt droši, ka pārsūtīšana ir likumīga un droša. Šiem trešo pušu pakalpojumiem var būt savas privātuma politikas, un mēs iesakām ar tām iepazīties. Tās reglamentēs jūsu iesniegtās vai sīkfailos un citās izsekošanas tehnoloģijās apkopotās personas informācijas izmantošanu, izmantojot šos pakalpojumus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par šādu trešo personu pakalpojumu konfidencialitātes praksi, un jūs tos izmantojat uz savu risku.

Nākotnē mēs varam veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā. Jums laiku pa laikam jāpārbauda šī lapa, lai pārliecinātos, ka esat informēts par visām izmaiņām. Attiecīgā gadījumā mēs varam jums paziņot par šādām izmaiņām.

2. Informācija, ko mēs varam vākt par jums

Mēs apkopojam un apstrādājam šādu informāciju, kas var ietvert jūsu personas datus.

Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kontaktinformācija, ierīces ID, lietotāja preferences, kā arī visi dati (tostarp personas dati), ko mums sniedzat, un informācija, ko sniedzat, izmantojot Pakalpojumu vai tīmekļa vietni.

3. Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

Mēs glabājam un apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, ja esat tos brīvprātīgi mums sniedzis, piemēram, aizpildot kontaktformu vai reģistrējoties Pakalpojumam. Jūsu personas dati tiks izpausti vai citādi nosūtīti tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, mūsu Pakalpojumu sniegšanai vai ja esat devis savu iepriekšēju piekrišanu.

4. Kāpēc mēs vācam informāciju par jums - apstrādes mērķis

Mēs izmantosim informāciju par jums, lai sniegtu jums savus Pakalpojumus saskaņā ar lietošanas noteikumiem, par kuriem mēs esam vienojušies. Šāda informācijas apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu pienācīgi sniegt jums Pakalpojumu un nodrošināt funkciju pareizu darbību, lai jums būtu pieejams vislabākais iespējamais Pakalpojums.

5. Sīkfaili un tīmekļa bākas

Mēs izmantojam sīkfailus, lai jums būtu vieglāk izmantot mūsu vietni. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu informāciju, tostarp apmeklētāju preferences un tīmekļa vietnes lapas, kurām apmeklētājs ir piekļūstis vai kuras ir apmeklējis. Šī informācija tiek izmantota, lai optimizētu lietotāju pieredzi, pielāgojot mūsu tīmekļa vietnes saturu, pamatojoties uz apmeklētāja pārlūkprogrammas tipu un/vai citu informāciju.Sīkdatnes var atteikties, un gadījumā, ja jūs nepieņemat sīkdatnes, tas var izraisīt funkcionalitātes ierobežojumus.

6. Žurnāla faili

Katras piekļuves laikā mūsu tīmekļa vietnei lietotāja dati tiek pārsūtīti no attiecīgās interneta pārlūkprogrammas un saglabāti protokola failos, tā sauktajos servera žurnālu failos. Šeit saglabātajos datu kopumos var būt iekļauti tādi dati kā piekļuves datums un laiks, tīmekļa vietnes nosaukums, IP adrese, URL, uz kuru jūs esat nonācis tīmekļa vietnē (sākotnējais URL, no kura jūs nonācāt tīmekļa vietnē), pārsūtīto datu apjoms, informācija par produktu un izmantotās pārlūkprogrammas versiju.

7. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati

Ja ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu esat izvēlējies, lūdzu, ņemiet vērā, ka mums var būt pieejami jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati, jo mēs apkopojam un apstrādājam visu ierīču, kas izmanto mūsu Pakalpojumus, IP adreses. Jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas datu vākšana un apstrāde attiecas gan uz mobilajām ierīcēm, gan datoriem.

8. Bērnu personas dati

Mēs nevācam personas datus no personām, kas jaunākas par 13 gadiem. Ja pamanāt, ka mēs vācam un apstrādājam personas datus par personām, kas jaunākas par šo vecumu, lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs aicinām vecākus un likumīgos aizbildņus uzraudzīt savu bērnu interneta lietošanu un palīdzēt īstenot šo politiku, uzdodot saviem bērniem nekad nesniegt personas datus, izmantojot vietnes vai Pakalpojumus.

9. Datu koplietošana

Mēs kopīgojam jūsu informāciju (tostarp personas datus) ar trešām pusēm tikai tādā veidā, kā aprakstīts šajā konfidencialitātes politikā.

Personāls, piegādātāji vai apakšuzņēmēji: Mēs saglabājam jūsu informācijas konfidencialitāti, bet varam to izpaust mūsu personālam, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā konfidencialitātes politikā izklāstītajiem mērķiem. Tomēr tas tiek darīts ar nosacījumu, ka viņi šo informāciju neizmanto patstāvīgi un ir piekrituši to aizsargāt.

Likumā noteikts: Turklāt mēs varam izpaust jūsu informāciju, ja to pieprasa likums (tostarp valsts iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm); saistībā ar tiesvedību vai iespējamu tiesvedību; kā arī, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās tiesības.

10. Datu pārraide

Jūsu dati tiek droši pārsūtīti, izmantojot šifrēšanu. Mēs nodrošinām savu tīmekļa vietni un citas sistēmas ar tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem pret jūsu datu pazaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, maiņu vai izplatīšanu nepiederošām personām.

11. Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

Lai veiktu pieprasījumu, lūdzu, informējiet mūs, nosūtot e-pastu uz šādu adresi. [email protected].

a) Jums ir tiesības pieprasīt par jums apstrādātās personas informācijas kopiju un labot neprecizitātes.

b) Jūs varat lūgt papildināt, labot vai dzēst par jums glabāto personisko informāciju.

c) Jūs varat mums lūgt ierobežot, pārtraukt apstrādi vai dzēst savus personas datus.

d) Jūs varat atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei.

e) Iegūt savu personas datu kopiju, ko varat izmantot pie cita pakalpojumu sniedzēja.

f) iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

12. Izmaiņas šajā privātuma politikā

Šī konfidencialitātes politika laiku pa laikam var tikt atjaunināta. Mēs aicinām jūs pārskatīt šo tīmekļa vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju par mūsu konfidencialitātes praksi. Ja šajā konfidencialitātes politikā tiks veiktas būtiskas izmaiņas, jūs par to tiksiet informēts, ievietojot paziņojumu tīmekļa vietnē pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja jūs nepiekrītat jebkādām izmaiņām šajā Privātuma politikā, lūdzu, pārtrauciet izmantot tīmekļa vietni un Pakalpojumus.