Pakalpojumu noteikumi

Spēkā stāšanās datums: 3/2/2023

1. Noteikumi

Piekļūstot šai vietnei, kas pieejama no flashevent.eu, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši šie vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi, un piekrītat, ka jūs esat atbildīgs par atbilstību visiem piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem. Ja jūs nepiekrītat kādam no šiem noteikumiem, jums ir aizliegts piekļūt šai vietnei. Šajā tīmekļa vietnē ietvertos materiālus aizsargā autortiesību un preču zīmju tiesību akti.

2. Licences izmantošana

Tiek piešķirta atļauja uz laiku lejupielādēt vienu flashevent.eu tīmekļa vietnes materiālu kopiju tikai personiskai, nekomerciālai, īslaicīgai skatīšanai. Šī ir licences piešķiršana, nevis īpašumtiesību nodošana, un saskaņā ar šo licenci jūs nedrīkstat:

  • modificēt vai kopēt materiālus;
  • izmantot materiālus jebkādiem komerciāliem mērķiem vai publiskai demonstrēšanai;
  • mēģināt apgriezeniski pārveidot jebkādu programmatūru, kas atrodama flashevent.eu tīmekļa vietnē;
  • no materiāliem dzēst jebkādas autortiesību vai citas īpašumtiesību norādes; vai
  • nodot materiālus citai personai vai "spoguļot" materiālus jebkurā citā serverī.

Tas ļaus flashevent.eu pārtraukt darbību, ja tiek pārkāpts kāds no šiem ierobežojumiem. Pēc izbeigšanas tiks izbeigtas arī jūsu skatīšanās tiesības, un jums jāiznīcina visi jūsu rīcībā esošie lejupielādētie materiāli neatkarīgi no tā, vai tie ir drukātā vai elektroniskā formātā.

3. Atruna

Visi materiāli flashevent.eu tīmekļa vietnē tiek sniegti "tādi, kādi tie ir". flashevent.eu nesniedz nekādas garantijas, izteiktas vai netiešas, tāpēc noliedz visas citas garantijas. Turklāt flashevent.eu nesniedz nekādus apgalvojumus par tīmekļa vietnē ievietoto materiālu precizitāti vai uzticamību, vai kā citādi saistībā ar šādiem materiāliem vai jebkurām vietnēm, kas saistītas ar šo tīmekļa vietni.

4. Ierobežojumi

flashevent.eu vai tās piegādātāji nebūs atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radīsies, izmantojot vai nespējot izmantot flashevent.eu Tīmekļa vietnes materiālus, pat ja flashevent.eu vai šīs Tīmekļa vietnes pilnvarots pārstāvis ir mutiski vai rakstiski informēts par šādu zaudējumu rašanās iespēju. Dažās jurisdikcijās nav atļauti netiešo garantiju ierobežojumi vai atbildības ierobežojumi par nejaušiem zaudējumiem, šie ierobežojumi var neattiekties uz jums.

5. Pārskatījumi un kļūdas

flashevent.eu tīmekļa vietnē ievietotajos materiālos var būt tehniskas, tipogrāfiskas vai foto kļūdas. flashevent.eu nesola, ka šajā tīmekļa vietnē ievietotie materiāli ir precīzi, pilnīgi vai aktuāli. flashevent.eu var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savā tīmekļa vietnē ievietotos materiālus. flashevent.eu neuzņemas saistības atjaunināt materiālus.

6. Saites

flashevent.eu nav pārskatījusi visas vietnes, kas saistītas ar tās tīmekļa vietni, un nav atbildīga par šādu saistīto vietņu saturu. Jebkuras saites esamība nenozīmē, ka flashevent.eu atbalsta šo vietni. Jebkuru saistīto tīmekļa vietņu lietošana ir uz lietotāja paša risku.

7. Vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas

flashevent.eu var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt šos tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka jums ir saistoša šo lietošanas noteikumu un nosacījumu pašreizējā versija.

8. Jūsu privātums

Lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politika.

9. Piemērojamie tiesību akti

Jebkuru prasību, kas saistīta ar flashevent.eu tīmekļa vietni, regulē lv likumi, neņemot vērā to tiesību normu kolīzijas noteikumus.